Ελικωνιδών 10, Αλιμος, Αθήνα - Τ.Κ.: 17455

Τηλέφωνο: 2109836725

Κινητό: 6932255777

Φαξ: 2109849246

E-mail: info@craneworksrent.com

Υπεύθυνος: ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Κατηγορία: ΓΕΡΑΝΟΙ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Επισκεψιμότητα: 109056

Ιστοσελίδα: http://www.cranesworks.com, http://www.craneworksrent.com